Stem siden opp på:

 

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato

Installering av Apache og Php

Hvordan sette opp Apache2 og php 4.3.3 på WinXP:
(har du et annet operativsystem, se punkt 10.)

1)
Pakk ut php-4.3.3 til: c:\www\php-4.3.3-Win32

2)
Endre katalognavn fra c:\www\php-4.3.3-Win32 til c:\www\php

3)
Kopier php4apache2.dll fra c:\www\php\sapi til c:\www\php
(php4apache2.dll må være i samme katalog som php4ts.dll)

4)
Kopier php.ini-recommended til katalogen c:\windows

5)
Endre navnet på filen php.ini-recommended til php.ini

6)
Endringer i php.ini
doc_root = "c:\www\Apache2\htdocs"
(katalogen du skal ha php-filene dine i)
display_errors = On
(for å kunne få se feil i scripts)
file_uploads = Off
(for sikkerhetsgrunner)

7)
Installer Apache 2.0.xx til katalogen c:\www

8)
Endringer i filen c:\www\Apache2\conf\httpd.conf
Legg til:
LoadModule php4_module /www/php/php4apache2.dll på slutten av LoadModule listen.
AddType application/x-httpd-php .php på slutten av httpd.conf filen
AddType application/x-httpd-php-source .phps på slutten av httpd.conf filen
Endre: DirectoryIndex index.html index.html.var index.php

9)
Da er det bare til å starte Apache og gå inn på http://localhost
(php filene som du lager skal da ligge på katalog: C:\www\Apache2\htdocs)

10)
Har du ikke fått det til eller har en annen versjon enn overnevnte, ta en titt på http://www.devside.net/

Nå kan vi se på hvordan man programmerer php.
   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato
Støttes av www.senteret.net