Stem siden opp på:

 

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato

Array (tabell)

En tabell er variabler med gitte indekser som får en verdi. Tabellens indeks begynner vanligvis på 0, ikke 1.

Eksempler på bruk av en tabell i php.

<?php
$tabNavn = Array('Ole', 'Per', 'Knut', 'Jan', 'Lise');
for($i=0; $i < count($tabNavn); $i++) // count er for å telle antall indekser i tabellen
{
echo ("Index $i: $tabNavn[$i]<br>"); //merk at indekser for tabeller begynner alltid på 0
}
?>

Dette eksempelet skriver ut alle navnene under hverandre.

Ønsker vi å endre litt på tabellen kan det gjøres slik:
$tabNavn[] = 'Trude'; // legger til navnet 'Trude' på slutten av tabellen
$tabNavn[2] = 'Jon'; // erstatter 'Knut' med 'Jon'

Vi hopper over dato siden, og ser på de forskjellige syntaksene for php.

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato
Støttes av www.senteret.net