Stem siden opp på:

 

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato

Dato i php

Eksempel vist her er:   echo date("d/m - Y");  16/02 - 2019
Ved bruk av date() - funksjonen kan du velge mellom disse elementene
Valg Resultat Eksempel
a
Viser "am" eller "pm"  
A
Viser "AM" eller "PM"  
d
Viser dag med tall "01" til "31"
D
Viser hvilken dag med tre bokstaver "Mon" til "Sun"
F
Viser måned "January"
h
Viser timer med 12 timers format "01" til "12"
H
Viser timer med 24 timers format "00" til "23"
g
Viser timer med 12 timers format, uten null. "1" til "12"
G
Viser timer med 24 timers format, uten null "0" til "23"
i
Viser minutter "00" til "59"
l
Viser dag "Friday"
m
Viser måned "01" til "12"
n
Viser måned, uten null "1" til "12"
M
Viser måned med 3 bokstaver "Jan"
s
Viser sekund "00" til "59"
t
Viser antall dager i den gitte måned "28" til "31"
w
Viser dag i uken med tall "0"(Søndag) til "6"(Lørdag)
Y
Viser år "2003"
y
Viser år med 2 tall "03"
z
Viser dag av året "0" til "365"
   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato
Støttes av www.senteret.net