Stem siden opp på:

 

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato

Konstanter

Konstanter er å gi en verdi som ikke forandrer seg.
Eks.
<?php
define("MINTIMEN", 60);
echo MINTIMEN;
?>
Her definerer vi at antall minutter i en time er 60. En konstant bruker ikke $-tegn som variabler gjør. For å skille en konstant ut, er det lurt å skrive den med store bokstaver.

Valg av bruk av variabler eller konstanter: Hvis du lurer på om du skal bruke variabler eller konstanter, tenk på om verdien vil forandre seg igjennom bruk av kodingen.

Skulle du med et uhell prøve å forandre konstanten i løpet av et script, vil du få feilmelding.

Videre skal vi se på tabeller.


   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato
Støttes av www.senteret.net