Stem siden opp på:

 

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato

Variabler

Det er mangen måter man kan forbedre strukturen og forståelsen for programmering. En av dem, er ved å ta for seg variabler som blir brukt i all koding.

Det er derfor viktig å gi variablene navn som ikke bare er forståelig for deg, men også for andre som kanskje skal se på kodingen din.
Det er også viktig å skrive små kommentarer ved siden av kodingen som sier hva som skjer i scriptet.
Klarer du dette er det ikke bare til hjelp for andre, men også for deg selv når du skal ta frem scripts som du har laget for lenge siden.

Meningsfulle navn på variablene: Eks., ikke bruk $x for å lagre alder, bruk heller $intAlder.

Korte navn på variablene: Å skrive et 20 bokstavers variabelnavn et par ganger kan bli slitsom.

Merke variablene: Alle variablene burde være sortert etter om variabelens verdi var, int (heltall), dbl eller double(desimaltall), arr(tabell), str(tekst), slik at du vet med en gang hva variabelens innhold vil være.

Eksempler:

En variabel er en måte å gi et navn på en verdi eller bestemt tekst.

<?php
$strNavn = "Ole Nordmann"; // dette er et navn
$doublePi = "3.14";
echo $strNavn;
echo $doublePi;
?>

Her skriver vi ut variablene, og utskriften vil bli "Ole Nordmann 3.14".
Vi bruker også to slasher(//) for å gi kommentarer, disse vil ikke vises i html-kodingen. Men brukes for å gi deg selv oversikt over selve scriptet.
Eksempelet i seg selv er ubrukeligt, men det er viktig å få forståelse for hva som skjer.

Når man programmerer mye er det viktig å ha kontroll på hva de forskjellige variablene gjør. Her er en liste over hvordan det kan skrives:
$str_______ for tekst
$int_______ for heltall
$double____ for desimaltall
$tab_______ for tabell(array)

Vi skal nå se på hvordan man definerer en variabel som en konstant, fordi den ikke skal forandre seg igjennom kodingen.

 

   .: Hva er php?    .: Apache og php    .: Hvordan begynne?    .: Variabler    .: Konstanter    .: Array    .: Dato
Støttes av www.senteret.net