Stem siden opp på:

 

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar
Scripts
Send mail Bildevisning Henter fra side Lister filer/mapper
Med dette scriptet kan du sende mail fra siden med en php mail metode. Her telles antall bilder i katalogen og viser bildene en etter en. Henter html fra en annen side. Og skriver den til din egen side. Skriver ut en liste over filer og mapper i en gitt mappe.
Skriv kommentar      
Gi deg mulighet til å skrive kommentar på en side, eller bruke det som gjestebok.      
   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar
Støttes av www.senteret.net