Stem siden opp på:

 

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar

Send mail fra hjemmesiden


Med dette scriptet kan du få dine besøkende til å fylle ut et kjema som blir automatisk sendt til deg som mail via serveren.
Dette er noe som skjer via en php-mail-metode.
Her er et eksempel på html-filen "mailform.htm":.
s001mailform.php:
[ 0]<form action="s001mailsend.php" method="post">
[ 1]  <table width="38%" border="0" class="border">
[ 2]    <tr> 
[ 3]    <td height="23" colspan="4">
[ 4]    <font size="3">
[ 5]        Eksempel på hvordan du kan sende mail direkte fra server:
[ 6]    </font>
[ 7]    </td>
[ 8]</tr>
[ 9]<tr> 
[10]   <td width="90">*Navn:</td>
[11]
[12]    <td colspan="4"> 
[13]    <input type="text" size="25" maxlength="35" name="navn">
[14]    </td>
[15]</tr>
[16]
[17]<tr> 
[18]      <td width="90">*Til e-post:</td>
[19]
[20]    <td colspan="4"> 
[21]        <input type="text" size="25" maxlength="35" name="epost">
[22]    </td>
[23]</tr>
[24]
[25]<tr> 
[26]      <td width="90" height="81"> Tekst:<br>
[27]</td>
[28]<td height="81" colspan="4"> 
[29]    <textarea type="textarea" name="tekst" rows="5" cols="65"></textarea>
[30]</td>
[31]</tr>
[32]<tr> 
[33]<td width="90"></td>
[34]
[35]<td width="105"> 
[36]    <input type="submit" name="submit" value="Send">
[37]</td>
[38]      <td width="244"> 
[39]        <input type="reset" value="Slett" name="reset">
[40]    </td>
[41]</tr>
[42]</table>
[43]</form>
[44]
[45]

Via "mailform.htm" som vi har nettopp laget, kan vi fylle inn for variablene, navn og tekst(det er også mulighet til å lage flere felt).
Så kaller vi på php-filen "mailformsend.php":

s001mailsend.php:
[ 0]<?php
[ 1]
if ($submit)
[ 2]{
[ 3]    if (!
$navn)
[ 4]    {
[ 5]        echo (
"Du må fylle ut feltene merket med *");
[ 6]    }
[ 7]    else
[ 8]    {
[ 9]        
$sendto "$epost"// Skriv inn din e-mail.
[10]        
$subject "Send fra hjemmesiden din"// Her velger du tittel.
[11]        
$message "
[12]        Navn: 
$navn
[13]        Tekst: 
$tekst
[14]        "
;
[15]        
[16]        
$headers "Fra: $navn\r\n";
[17]        
mail($sendto$subject$message$headers);
[18]        echo (
"<b>Din tekst er sendt.<b>");
[19]    }
[20]}
[21]
?>
[22]

Programmet kan kjøres her

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar
Støttes av www.senteret.net