Stem siden opp på:

 

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar

Viser bilder i gitt mappe


I dette scriptet får vi tallet på antall jpg og jpeg filer som er i den gitte mappen.
Dette taller blir brukt for at fremvisningen skal bli riktig, og når det ikke er fler bilder, å vise skriver den ut feilmelding og gir bare link en av veiene(Neste/Forrige).
s002bildevisning.php:
[ 0]<?php 
[ 1]$dir 
"./";//gir katalogen scriptet er i 
[ 2]
$antJPG=0;
[ 3]
// teller antall jpg filer i mappen
[ 4]
$dir opendir($dir); 
[ 5]while (
$fil readdir($dir)) 
[ 6]
[ 7]    if (
preg_match("/(jpg|jpeg)$/"$fil)) 
[ 8]    { 
[ 9]        
$antJPG++; 
[10]    } 
[11]
[12]
closedir($dir);
[13]
[14]
//viser bilde i katalogen
[15]
if($_GET['i'] > && $_GET['i'] < $antJPG+1)
[16]{
[17]  echo 
'<center>
[18]  <a href="' 
$_SERVER['PHP_SELF'] .'?i='. ($_GET['i'] - 1) .'">Forrige </a>';
[19]  echo 
'<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?i='. ($_GET['i'] + 1) .'"> Neste</a>
[20]  </center>'
;
[21]  echo 
'<center><img src="./'  . ($_GET['i']).'.jpg">'
[22]    
[23]}else
[24]{
[25]  if(
$_GET['i'] > 0)
[26]  {
[27]    echo 
'<center>
[28]    <a href="' 
$_SERVER['PHP_SELF'] .'?i='. ($_GET['i'] - 1) .'">Forrige</a>
[29]    </center>'

[30]  }
[31]  if(
$_GET['i'] < $antJPG)
[32]  {
[33]    echo 
'<center>
[34]    <a href="'    
$_SERVER['PHP_SELF']   .'?i='. ($_GET['i'] + 1) .'">Neste</a>
[35]    </center>'
;
[36]  }    
[37]  echo 
"<center>Ingen bilde å vise!</center>";
[38]}
[39]
/*
[40]* preg_match("krav", $fil) - ser om krav er i variabelen $fil
[41]* $_GET['i'] - henter verdien som er gitt for 'i'.  
[42]* $_SERVER['PHP_SELF'] - når forrige/neste blir trykket, 
[43]*    gir $_SERVER['PHP_SELF'] linken til den siden man allerede er i.
[44]*
[45]*/
[46]
?> 
[47]

Programmet kan kjøres her

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar
Støttes av www.senteret.net