Stem siden opp på:

 

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar

Henter html fra en annen side


Dette scriptet er for å hente tekst på andre sider.
s003hentHtml.php:
[ 0]<?php
[ 1]
[ 2]$strSide 
'http://php.senteret.net/index.php';
[ 3]
$strStart '<!-- menyStart -->';
[ 4]
$strSlutt '<!-- menySlutt -->';
[ 5]
[ 6]
$test hentFraSide($strSide$strStart$strSlutt);
[ 7]echo 
$test;
[ 8]
/*
[ 9]* henter ut deler av andre sider og returnerer det i en streng.
[10]* $side - hvilken side du skal hente fra
[11]* $start - html kode du vil starte fra
[12]* $slutt - html kode du vil slutte med
[13]*/
[14]
function hentFraSide($side$start$slutt)
[15]{
[16]
[17]    
$open fopen($side"r"); 
[18]    
$hent fread($open100000000);
[19]
[20]
[21]    if(
strpos($hent$start))
[22]    {
[23]        
$posStart strpos($hent$start);
[24]    }else
[25]    {
[26]        echo 
"Finner ikke startstreng<br />";
[27]    }
[28]    
$rest substr($hent$posStart);
[29]
[30]    if(
strpos($rest$slutt))
[31]    {
[32]        
$posSlutt strpos($rest$slutt);
[33]    }else
[34]    {
[35]        echo 
"Finner ikke sluttstreng<br />";
[36]    }
[37]    
$rest substr($hent$posStart$posSlutt);
[38]    
fclose($open);
[39]    return 
"$rest";
[40]}
[41]
?>

Programmet kan kjøres her

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar
Støttes av www.senteret.net