Stem siden opp på:

 

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar

Lister ut filer og kataloger i gitt mappe


Dette scriptet er for å hente tekst på andre sider.
s004listMappe.php:
[ 0]<?php
[ 1]
[ 2]listMappe
(".");
[ 3]
/*denne kaller på funksjonen,
[ 4]* dette har jeg gjort slik at 
[ 5]* man kan include den i andre scripts*/
[ 6]
[ 7]
function listMappe($dir)
[ 8]{
[ 9]  if (
$mappe opendir("$dir"))// . gir den mappen scriptet er i
[10]  
{
[11]    echo 
"<strong>Filer:</strong><br />";
[12]
[13]    
$ant 0;
[14]    while (
false !== ($fil readdir($mappe)))//leser filer til det ikke er fler
[15]    

[16]        
$ant $ant+1;
[17]        echo 
"$ant$fil"//skriver ut en fil om gangen
[18]       
[19]        
if(is_dir("$fil"))
[20]        {
[21]            echo 
" - <em>katalog</em>";
[22]        }
[23]        echo 
"<br />";
[24]    }
[25]    
closedir($mappe); 
[26]  }
[27]}
[28]
?>

Programmet kan kjøres her

   .: Send mail    .: Bildevisning    .: Henter fra side    .: Lister filer/mapper    .: Skriv kommentar
Støttes av www.senteret.net