Stem siden opp på:

 

   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function

For syntax

for(sett variabel; tilstand; økning for variabel)
{
koding;
}

Eksempel

<?
for($i=0; $i<100; $i++)
{
echo $i;
echo "<br>";
}
?>

En for løkke går altså en viss antall ganger, og i dette tilfellet slutter den når den har nådd 100.
   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function
Støttes av www.senteret.net