Stem siden opp på:

 

   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function

Function

Function syntax

function navn(lang egne tilstander)
{
koding for hva funksjonen skal gjøre;
}
navn(sett inn for tilstand);
?>

Eksempel

<?
function plussTall($tall)
{
$tall++;
echo $tall;
}
plussTall(15);
?>

Her har jeg valgt et tall "15" som med denne funksjonen plusser det med 1, og skriver ut tallet, altså "16"

En funksjon er noe som gjør det lettere for deg å strukturere programmet ditt. Det vil også hjelpe deg å gjenbruke samme kode, flere steder.

Her ser vi eksempler på funksjoner som allerede er i php-kodingen:
mail($dinepost, $tittel, $melding, $fra); Sender mail fra server til ønkset mottaker (se Send mail)
include("fil.php"); Inkluderer en "fil.php" til den filen du jobber med. (se Switch)
echo("Hei på deg"); Skriver tekst til skjerm.
print("Hei på deg"); En annen måte å skrive tenkst til skjerm.
   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function
Støttes av www.senteret.net