Stem siden opp på:

 

   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function

If, elseif og else

If syntax:

If (tilstand)
{
koding 1
}
else
{
koding 2
}
Her ser vi at hvis(if) tilstanden er sann(true), så skal scriptet lese koding 1. Hvis ikke(else) skal den lese koding 2.

Eksempel:

<?php
$tilstand1 = 1;
$tilstand2 = 0;

If ($tilstand1)
{
echo "<p>Tilstand 1 er sann</p>";
}
else
{
echo "<p>Tilstand 1 er usann</p>";
}

If ($tilstand2)
{
echo "<p>Tilstand 2 er sann</p>";
}
else
{
echo "<p>Tilstand 2 er usann</p>";
}

?>
Utslaget på dette scriptet blir:
Tilstand 1 er sann
Tilstand 2 er usann
Grunnen for dette utslaget er fordi, variabelen $tilstand1 blir satt = 1 som betyr TRUE.
Den andre variabelen $tilstand2 blir satt til =0 som betyr FALSE, og da finner scriptet ikke $tilstand2 og går til det som ellers skal bli skrevet(else).

Notat: Alle variabler som får verdi = 0 er FALSE.

Elseif syntax

If ($tilstand1)
{
koding 1
}
elseif($tilstand2)
{
koding 2
}
elseif($tilstand3)
{
koding 3
}
else
{
koding 4
}

Forskjellen her fra if syntaxet er at man kan se etter andre tilstander som man også vil kontrollere. Hvis tilstand1 er FALSE, eller hvis(elseif) tilstand2 er TRUE, gå til koding 2.

Eksempel:

<?php
$tilstand1 = 0;
$tilstand2 = 1;
$tilstand3 = 2;


If ($tilstand1)
{
echo "<p>Tilstand 1 er sann</p>";
}
elseif ($tilstand2)
{
echo "<p>Tilstand 2 er sann</p>";
}
elseif ($tilstand3)
{
echo "<p>Tilstand 3 er sann</p>";
}
else
{
echo "<p>Kunne ikke finne noen av tilstandene</p>";
}

?>

Selv om $tilstand3 er også TRUE så har scriptet funne at $tilstand2 er TRUE før $tilstand3 og derfor går den ut av elseif'en.
   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function
Støttes av www.senteret.net