Stem siden opp på:

 

   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function

Switch

Switch syntax:

Switch (variabel)
{
case 'verdi':
koding;
break;

case 'verdi':
koding;
break;

default:
koding;
break;
}

If og switch er mye det samme, men switch er mye mer oversiktlig og går mye fortere.

Eksempel:

<a href="index.php?side=1">Her åpnes side1</a>
<a href="index.php?side=2">Her åpnes side2</a>
<a href="index.php?side=3">Her åpnes side3</a>

<?php

switch ($side)

{
case '1':
include ("1.htm");
break;

case ' 2':
include ("2.htm");
break;

case ' 3':
include ("3.htm");
break;

default:
include ("error.htm");
break;

}
?>

Oppe med linkene etter spørsmålstegnet(?), blir variabelen side laget. Når man trykker på en av linkene så søker scriptet ned på den case du har valgt. Så leser den kodene som er gitt i casen. Hvis man ikke finner noen av casene går den til default.

Her ser du en måte som åpner sider uten å bruke frames. Selv bruker jeg denne metoden med include, for å få siden inn i den rammen jeg ønsker. Dette er en oversiktlig måte å lage en hel hjemmeside på.

 

   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function
Støttes av www.senteret.net