Stem siden opp på:

 

   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function
While og do-while

While syntax

while (tilstand)
{
koding for repetering ;
}

Do while syntax

do
{
koding for repetering;
} while (tilstand);

Forskjellen på while og do-while løkkene er at med do-while så gjør han "koding for repetering" en gang uten å ta hensyn til "tilstand".

Eksempel:

<?php
$i = 0;              //setter en variabel

while($i < 10) //så lenge $i er mindre enn 10, kjøres det som står innen for klammeparantesene.
{
echo $i;           //skriver ut verdiene for variabelen $i
$i ++;            //øker i med en
}

?>

<?php
$i = 0;             

do
{
echo $i;          
$i ++;            
}while($i < 10);
                  //Selv om $i er større en 10, blir variabelen plusset med 1, og så blir tilstanden false.                   //D.v.s. hvis $i = 20 ville den blitt 21 og så ville den blitt false og gå ut av løkken.
?>

 

 

   .: If, elseif og else    .: Switch    .: While og do-while    .: For    .: Function
Støttes av www.senteret.net